Úvod

Spoločnosť TAYLLOR & COX už od roku 2011 pomáha ľuďom rozvíjať  svoj potenciál a tak ľahšie dosahovať stanovené ciele. 

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti vzdelávania, kariérneho rozvoja, poradenstva, personálnych a systémových certifikácií. Okrem toho, že organizujeme vlastné školenia, ponúkame naše školiace miestnosti aj na prenájom. Celkovo disponujeme troma zrekonštruovanými školiacimi miestnosťami s kapacitou 4 - 20 osôb.

Školenia

Pokúkame širokú škálu školení od medzinárodných certifikácií ako napríklad PRINCE2®, ITIL®, TOGAF, až po školenia mäkkých zručností. 

Systémové certifikácie

Disponujeme profesionálnymi audítormi pre jednotlivé segmenty, ktorí vám pomôžu posilniť slabé stránky a odstrániť neefektívne aktivity.